Velkommen


Aarhus Klunserne har 30 år på bagen med humanitært arbejde.

Foreningen etableredes i 1984 – og vores målsætning har hele vejen igennem været at søsætte støtteprojekter verden over..

Det kan være projekter, som kommer børnehjemsbørn i Uganda til gode. Eller effekter og penge til gavn for sociale institutioner i Hviderusland. Endelig kan vore støtteprojekter også målrettes mere lokalt til legepladser, frivilligcentre eller skoleklasser.

Aarhus Klunserne er medlems- og medarbejderstyret. Foreningens arbejde udføres af en lang række frivillige aktivister med hjertet på rette sted.

Vi er en rummelig arbejdsplads, hvor der tages hensyn til den enkelte medarbejders ydeevne.

Aarhus Klunserne indsamler og afhenter genbrugseffekter fra dødsboer og forskellige former for oprydning.

Vi genanvender og sælger vores effekter i vores forretning på Poppelgårdsvej 1 – Lading – 8471 i Sabro.