- Aarhus Klunserne er en frivillig og folkelig hjælpeorganisation der hovedsageligt består af frivillige kræfter med hjertet på det helt rette sted. De frivillige er således det afgørende element hos Aarhus Klunserne.

- Da der i 1984 blev en intern uenighed i den daværende genbrugsorganisation Abbé Piérre, var der en halv snes personer, som besluttede at etablere egen forening kaldet Aarhus Klunserne. Der blev etableret d. 26 november 1984. Indenfor det første år flyttede vi til Lading i et nedlagt landbrugsejendom kaldet Poppelgården med 2 tønder land og et stuehus fra 1850'erne. De gamle stald- og ladebygninger blev brug til salg af genbrugsting. Uheldigvis brændte næsten hele Poppelgården ned nytårsaften 2016. Kun stuehuset blev reddet i branden. Heldigvis havde mejeriet lige over på den anden side af vejen nogle ledige lokaler. Dem lejede vi. Ca.1 1/2 måned efter branden har vi åbnet en midlertidig butik i disse lokaler, indtil vi vidste mere om, hvad der skulle ske med Poppelgården. Men ca. 2 år efter branden var den nedbrændte bygning dog bygget op på ny. Og det bruges i dag som butik.

- I mere end 30 år har Aarhus Klunserne beskæftige sig med humanitært arbejde ved salg af genbrugsting. Overskuddet går bl. a. til støtteprojektor rundt omkring i verdenen samt meget andet.

- Som frivillig hos Aarhus Klunserne indgår du i et fællesskab, hvor størsteparten er pensionister. Vi er en rummelig arbejdsplads, hvor der er albuerum samt plads til alle. Der tages hensyn til den enkeltes medarbejders ydeevne og formåen. Vi har ingen krav om timetal. Vi vil dog gerne, hvis det er muligt, indgå faste aftaler om, hvilke arbejdstider og opgaver, du ønsker og påtage dig. Aarhus Klunserne dækker dine udgifter til transport. Og du får gratis arbejdstøj.

- Aarhus Klunserne tilbyder desuden mere faste aftaler i form af praktikforløb, arbejdsprøvning m.m. I vores kørselsafdeling er der mulighed for at komme i fleks- eller skånejob. Hvis du har lyst til at vide mere om det frivillige arbejde hos Aarhus Klunserne, så kan du kontakte os på tlf.: 86 94 86 11. Du er også velkommen til at møde personligt op, snakke med os og aftale nærmere.